ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ โดยกำหนดสอบใน วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

โดยกำหนดสอบใน วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565