ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วิทยาลัยเทคนิคอุบลรา

Read more

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติและภูมิปัญญารักษ์ภาษาอีสาน

วิทยาลัยเทคนิคอุบลรา

Read more