ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมบัวแสด อาคารหอประชุมโดมน้อย ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป