ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างแผนก วิชาเครื่องกลจำนวน ๓ อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ – วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (วันและเวลาราชการ) ณ ห้องงานบุคลากร ตึกอำนวยการ ชั้น ๑ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี