ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์