ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์,
ช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างกลโรงงาน